Wystawianie bonów

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 13:16:08

Aby wystawić bon:

1. Wybierz zakładkę Marketing w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Szablony bonów

3. Kliknij przycisk  przy szablonie bonu, który chcesz wystawić

Na ekranie zostaną wyświetlone informację dotyczące danego bonu.

Na tym etapie masz jeszcze możliwość zmiany grafiki bonu oraz jego daty ważności.

4. Ustal dla kogo przeznaczony jest dany bon

Klikając ten przycisk wybierasz rodzaj bonu, który nie ma określonego odbiorcy, może trafić do dowolnego Klienta. Wybierz liczbę sztuk takiego bonu.

Klikając ten przycisk, ustalasz konkretne osoby, dla których przeznaczony jest dany bon. Po kliknięciu pojawi się pole, w które należy wpisać dane Klienta i zatwierdzić je symbolem plusa.

Klikając ten przycisk, pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać grupy Klientów (dostępne w wybranej placówce), dla których chcesz przypisać dany bon. Wybór grup zatwierdź klikając przycisk

5. Kliknij przycisk

Po kliknięciu tego przycisku, zostałeś automatycznie przekierowany do zakładki Marketing -> Bony

Aby wydrukować bon:

1. Wybierz bon, który chcesz wydrukować

2. Kliknij ikonę

 

Status zostaje zmieniany automatycznie np. w przypadku utraty terminu ważności.

W kolumnie Status możesz zmienić status bonu. Opcje do wybory: Zrealizowany, Przeterminowany, Anulowany, Do realizacji i W trakcie.