Wystawianie karty rabatowej

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-06 14:24:49

Aby wystawić kartę rabatową:

1. Wybierz zakładkę Marketing w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Szablony kart rabatowych

3. Kliknij przycisk  przy szablonie bonu, który chcesz wystawić

Na ekranie zostaną wyświetlone informację dotyczące danej karty.

Na tym etapie masz jeszcze możliwość zmiany grafiki karty oraz jej daty ważności.

4. Ustal dla kogo przeznaczony jest dana karta

Klikając ten przycisk wybierasz rodzaj karty, która nie ma określonego odbiorcy, może trafić do dowolnego Klienta. Wybierz liczbę sztuk takiej karty.

Klikając ten przycisk, ustalasz konkretne osoby, dla których przeznaczona jest dana karta. Po kliknięciu pojawi się pole, w które należy wpisać dane Klienta i zatwierdzić je symbolem plusa.

Klikając ten przycisk, pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać grupy Klientów (dostępne w wybranej placówce), dla których chcesz przypisać daną kartę. Wybór grup zatwierdź klikając przycisk .

5. Kliknij przycisk

Po kliknięciu tego przycisku, zostałeś automatycznie przekierowany do zakładki Marketing -> Karty rabatowe