Dodawanie grup Klientów

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:23:56

Aby dodać grupy Klientów:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia z menu głównego zakładek

2. Wybierz zakładkę Grupy klientów placówki

3. Wpisz nazwę grupy w pole Nazwa

Jest to pole oznaczone czerwoną gwiazdką  , co znaczy, że jego wypełnienie jest obowiązkowe.

4. Dodaj opis

5. Ustal placówkę, dla której tworzysz grupę Klientów

Jest to pole oznaczone czerwoną gwiazdką  , co znaczy, że jego wypełnienie jest obowiązkowe.

1. Kliknij przycisk

2. Wybierz placówki, w których ma być dostępna twoprzona grupa Klientów

3. Kliknij przycisk

6. Kliknij przycisk 

Status

Przycisk zielony  oznacza, że kategoria jest aktywna, natomiast czerwony  oznacza wyłączenie danej kategorii.

Usuń

Kliknięcie ikony  spowoduje usunięcie kategorii.