Dodawanie Klienta

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:31:13

Dodać nowego klienta można z trzech miejsc w systemie.

1. W zakładce Klienci

1. Wejdź do zakładki Klienci

2. Kliknij przycisk w różowej ramce Dodaj Klienta

3. Podaj Imię, Nazwisko Klienta

4. Zatwierdź dane klikając Zapisz lub Zapisz i edytuj

Kliknięcie Zapisz spowoduje dodanie nowego Klienta i przejście do ewidencji Klientów, natomiast kliknięcie Zapisz i edytuj doda nowego Klienta i przekieruje od razu do jego edycji, gdzie będzie można uzupełnić dane rozszerzone o Kliencie. Więcej informacji na temat edycji klienta

2. Podczas rezerwacji personelu

Ten sposób pozwala na szybkie dodanie Klienta podczas rezerwacji.

1. Wybierz zakładkę Terminarz

2. Kliknij przycisk Rezerwuj personel

3. Zaznacz pierwsza wizyta

4. Wpisz Imię i Nazwisko oraz wypełnij dane wydarzenia​

5. Aby dodać klienta kliknij Dodaj wydarzenie. Nowy klient zostanie dodany, a wraz z nim zaplanowane przez Ciebie wydarzenie.

​Więcej o rezerwacji personelu przeczytasz tutaj.

3. Podczas rezerwacji zasobu

1. Wybierz zakładkę Terminarz

2. Kliknij przycisk Rezerwuj zasób

3. Zaznacz pierwsza wizyta

4. Wpisz Imię i Nazwisko oraz wypełnij dane rezerwacji

5. Aby dodać klienta kliknij przycisk Rezerwuj zasób. Nowy klient zostanie dodany, a wraz z nim zaplanowana przez Ciebie rezerwacja zasobu

Więcej o rezerwacji zasobu przeczytasz tutaj.