Edycja danych Klienta

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-03 14:19:20

Wszystkie dane Klienta można w dowolnym czasie edytowac.

Aby edytowac dane klienta:

  1. Wybierz zakładkę Klienci

  2. Znajdź lub wyszukaj Klienta, którego chcesz edytować

  1. Kliknij w ikonę  znajdującą się obok danych wybranego Klienta w kolumnie edycja

  2. Zmień dane Klienta

  1. Kliknij w przycisk Zapisz zmiany

  2. Dane Klienta zostały zmienione   

 

O poszczególnych polach w edycji Klienta przeczytasz więcej tutaj.