Usuwanie konta Klienta

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:21:01

Usunięcie konta Klienta jest procesem nieodwracalnym. Powoduje usunięcie konta Klienta w systemie wraz z kontem na wizytówce.


Aby usunąć konto Klienta:

  1. Wybierz zakładkę Klienci

  2. Znajdź lub wyszukaj Klienta, którego chcesz usunąć

  1. Kliknij ikonę  znajdującą się obok danych wybranego Klienta w kolumnie usuń

  2. System wyświetli komunikat, pytając Cię czy na pewno chcesz usunąć Klienta

  1. Potwierdź zamiar usunięcia konta Klienta klikając OK w komunikacie.

  2. Po potwierdzeniu konto Klienta zostanie usunięte