Uzupełnianie danych Klienta

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:20:20

Uzupełnianie danych Klienta polega na edycji danych. Więcej informacji na temat edycji klienta

Aby uzupełnić dane klienta:

1. Wybierz zakładkę Klieni w menu głównym zakładek

2. Wybierz Klinta, którego dane chcesz uzupełnić

3. Kliknij ikonę  ​przy wybranym Kliencie

4. Zmień dane w oknie, które się pojawi

          Zakładka podzielona jest na klika sekcji.

Podstawowe/Adresy/Dodatkowe/Zgody

1.Podstawowe:

Numer Klienta

Numer Klienta generowany jest na podstawie wszystkich kiedykolwiek wprowadzonych Klientów w obrębie firmy. Możesz go dowolnie zmienić. Numer Klienta musi być unikatowy wśród wszystkich Klientów firmy.

Adres Email

Po uzupełnieniu adresu email i kliknięciu ‘zapisz zmiany” na wskazany adres email zostanie wysłane hasło z wykorzystaniem, którego Klient będzie mógł logować się do panelu Klienta w systemie. Email zostastanie wysłany dopiero w momencie uzupełnienia przez Ciebie subdomeny. Adres do logowowania dla Klienta nazwatwojejsubdomeny.zarezerwujtermin.pl ( Więcej informacji na temat subdomeny)  Będzie mógł też dokonywać rezerwacji usług i zasobów na Twojej wizytówce jako zalogowany użytkownik.

Grupy Klientów

Przypisywanie grup Klientów pozwoli Ci na ich grupowanie według indywidualnych preferencji np. Stali Klienci, Klienci sporadyczni, Alergicy itp.

GIF

Jak dodać grupy Klientów przeczytasz tutaj.

Aby przypisać Klinta do grupy:

  1. Kliknij przycisk Przypisz
  2. W nowo otwartym oknie zaznacz grupy, do których chcesz przypisać danego Klienta
  3. Kliknij przycisk Przypisz. Przypisane grupy Klientów pojawią się w oknie edycji Klienta pod przyciskiem Przypisz.
  4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, po prawej stronie, powyżej okna edycji

Aby usunąć Klienta z grupy:

Usunąć Klienta z grupy możesz na dwa sposoby.

1. Używając ikonki kosza

Każda z wybranych grup obok nazwy posiada ikonkę . Po kliknięciu w ikonkę wybrana przez nas grupa zostanie usunięta.

2. Poprzez okno przypisywania Klienta

  1. Kliknij przycisk Przypisz
  2. W nowo otwartym oknie odznacz grupy klientów, z których chcesz wypisać danego Klienta
  3. Kliknij przycisk PrzypiszOdznaczone grupy Klientów nie pojawią się w oknie edycji Klienta pod przyciskiem Przypisz
  4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, po prawej stronie, powyżej okna edycji

Źródło

Wybierając z listy jedną z opcji możesz określić skąd Klient dowiedział się o Twojej firmie.

Prowadzenie statystyk pozwoli Ci na lepsze dotarcie do nowych Klientów .

Przypisz do

W liście rozwijanej znajduje się wykaz całego personelu , który ma zaznaczone w systemie, że przyjmuje wizyty (więcej na ten temat ) Wybierając z listy jedną osobę z personelu  możesz określić kogo jest to Klient np. wybrać osobę, która jest odpowiedzialna za opiekę nad Klientem, ma dostać prowizję za jego pozyskanie bądź też wybrać personel który preferencyjnie powinien obsługiwać danego Klienta.

Przypisanie Klienta do danego personelu jest informacją. Nie ogranicza to możliwości przyjmowania Klienta przez inny personel.

Opis

W tym polu możesz napisać dowolne informacje o Kliencie np. kolor włosów, ulubione zajęcia lub  inne niezbędne informacje dla Twojego personelu.

 

2. ADRESY

W tej zakładce możesz dodać adresy swojego Klienta : zamieszkania, korespondencji, zameldowania, miejsca pracy.

Aby dodać adres:

1. Kliknij w czerwoną ikonę  . Ikonka zmieni kolor na zielony  oraz rozwiną się pola na wpisanie adresu.

2. Wypełnij prawidłowo pola

 

3. DODATKOWE

W tej zakładce możesz dodać informacje dodatkowe o swoim Kliencie.

Wiedza na temat Twoich Klientów, pozwoli Ci na ich lepsze zrozumienie. Klienci lubią czuć się docenieni i indywidualnie traktowani.

Data imienin

Aby wpisać datę imienin:

  1. Kliknj w pole Data imienin
  2. Uzupełnij datę

Datę możesz uzupełnić na dwa sposoby:

1. Wybierając datę z Kalendarza

Wybierz z kalendarza datę. Jeżeli chcesz zmienić miesiąc w kalendarzu kliknij w strzałki.

2. Możesz również wpisać datę bezpośrednio w pole.

Wpisując w ten sposób datę imienin musisz pamiętać o jej prawidłowym formacie. 00-11 (00- dzień, 11 - miesiąc)

Data urodzin

Aby wpisać datę urodzin:

1. Kliknj w pole Data urodzin

2. Uzupełnij datę

Datę możesz uzupełnić na dwa sposoby:

1. wybierając datę z Kalendarza

Wybierz z kalendarza datę. Jeżeli chcesz zmienić miesiąc w kalendarzu kliknij w strzałki.

2. Możesz również wpisać datę bezpośrednio w pole.

Wpisując w ten sposób datę imienin musisz pamiętać o jej prawidłowym formacie. 00-11-2222 (00- dzień, 11 - miesiąc, 2222- rok)

Dowód osobisty, paszport

Jeżeli prowadzisz działalności w której legitymujesz Klienta, dane jego dokumentów możesz wpisać w tych polach. Aby pojawiło się miejsce na wpisanie numeru i serii dokumentu należy zaznaczyć pole znajdujące się bezpośrednio obok napisów.

Uwagi  

W tym polu możesz opisać uwagi dotyczące np. wgranych do kartoteki Klienta plików.

 

4. ZGODY

Szanuj prywatność swojego Klienta. Nie wysyłaj do niego SMS bądź maili bez jego zgody, gdyż zamiast wzmocnienia wizerunku swojej firmy uzyskasz efekt przeciwny. Zapytaj Klienta o zgodę na wysyłanie przez CIebie różnego typu wiadomości i przetwarzanie danych osobowych Klienta.

Wsyłaj powiadomienia

Wybranie z listy pozycji ze słowem “tak” spowoduje wysyłkę odpowiednich wiadomości do Klienta, gdy będzie włączona wysyłka wybranych szablonów w systemie “ Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Klient wyrażił zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Klient wyraził zgodę na wysyłanie informacji handlowych

Klient wyraził zgodę na przekazywanie danych innym podmiotom w celach marketnigowych

Są to pola typowo informacyjne, nie mają one skutku w systemiem.