Wyszukiwanie Klienta (filtrowanie)

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:22:34

System pozwala na wyszukiwanie Klientów po najważniejszych parametrach.

Aby wyszukać Klienta:

  1. Wybierz zakładkę Klienci

  1. Wybierz interesujacy Cię filtr wyszukiwania

1. Wyszukiwanie po Nazwisku i Imieniu

Pole to pozwala na wyszukiwanie konkretnych Klientów lub np. z konkretnymi Imionami.

2.  Wyszukiwanie po adresie email

Pole pozwala na wyszukanie Klienta znając jego adres email.

3. Wyszukiwanie po numerze telefonu

Pole pozwala na wyszukanie Klienta znając jego numer telefonu

4. Ograniczanie listy Klientów do placówki

Aby zobaczyć Klientów z konkretnej placówki należy wybrać z listy konkretną placówkę.

5.Ograniczanie listy Klientów do Klientów należących do wybranej grupy.

Aby zobaczyć Klientów należących do konkretnej grupy należy z listy wybrać konkretną grupę:

   1. Kliknij w ikonę lub kliknij w dowolne puste pole w systemie

   2. System wyświetli ewidencję Klientów zawężoną do Klientów spełniających kryteria filtrowania


Jeżeli chcesz zobaczyć pełną ewidencję Klientów kliknij w przycisk