Dodawanie kategorii produktów

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:27:44

Aby dodać nową kategorię produktów:

1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Kategorie produktów

3. Wypełnij pole Nazwa

4. Kliknij przycisk w kolumnie Akcja

​Po dodaniu, kategoria będzie widoczna w zestawieniu.