Edycja danych dostawców

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 13:05:09

Aby edytować dane dostawców:

1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Dostawcy

3. Wybierz dostawcę, którego dane chcesz edytować i kliknij ikonę

4. Zmień dane

5. Kliknij przycisk