Edycja danych producentów

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 13:05:27

Aby edytować dane producentów:

1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Producenci

3. Wybierz producenta, którego dane chcesz edytować i kliknij ikonę

4. Zmień dane

5. Kliknij przycisk