Edycja kategorii produktów

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 13:06:50

Aby edytować kategorie produktów:

​Zmiana nazwy:

1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Kategorie produktów

3. Zmień pole Nazwa

4. Kliknij przycisk  w kolumnie Akcja

 

Wybraną kategorię produktów, można ustawić jako nadrzędną.

Aby ustawić kategorię, jako nadrzędną:

1. Kliknij przycisk Zmień przy kategorii produktu, dla której chcesz ustalić kategorię nadrzędną

2. Wybierz kategorię nadrzędną i kliknij

3. Kliknij przycisk