Dodawanie kampanii

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-09 12:58:03

Aby dodać kampanię:

1. Wybierz zakładkę Marketing w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Szablony kampanii

3. Kliknij przycisk w różowej ramce 

4. Wybierz placówkę dla której chcesz stworzyć kampanię

Uwaga! Można dodać więcej niż jedną placówkę.

5. Uzupełnij pola

Nazwa

Wpisz nazwę danej kampani.

Data od

Podaj datę, od której będzie prowadzona dana kampania.

Data do

Podaj datę, do której będzie prowadzona dana kampania

lub

zaznacz przycisk Bez terminu, który oznacza kampanię bezterminową.

Status

Oznacza czy dana kampania jest aktywna.

Wyślij

Ustal kiedy ma być wysłana wiadomość z tej kampanii. Wybierz opcję z listy rozwijanej.

Okres

W zależności od tego wyboru uzupełnij kolejne pole datą wysyłki, dniem tygodnia (można dodać więcej niż jeden dzień) lub okresem dni lub miesięcy.

Wiadomość

Ustal w jakiej formie mają być rozsyłane wiadomości z tej kiampanii. Wybierz jedną z opcji z listy rozwijanej.

Odbiorcy

Ustal do kogo będzie wysłana wiadomość. Można wysłać wiadomość do wszystkich klientów, ustalić konkretnych odbiorców przez wpisanie ich danych lub ustalić grupę klientów.

Wybierz szablon kampanii

Możesz wybrać jeden ze stworzonych wcześniej szablonów. Wybierz go z listy rozwijanej.

Możesz również stworzyć nową wiadomośc wpisując ją w pole edycji. 

Uwaga! W ramce nad polem edycji znajdują się przyciski, które automatycznie dodają opisaną treść. W tekście są one zaznaczone turkusową ramką.

Szablon kodów

Wybierz z listy rozwijanej szablon kodów, który ma być dostępny dla danej kampanii.

6. Kliknij przycisk , aby zapisać lub , aby dodać kolejną wiadomość dla danej kampanii