Dodawanie i edycja grafiku personelu

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-03 14:26:27

Dodawanie i edycja grafiku w systemie wygląda tak samo. Ustalenie grafiku, jak i jego zmiany zatwierdzamy przez kliknięcie ikony Dodaj grafik, znajdującej się na dole strony.

Aby dodać grafik personelu:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia

2. Wybierz pracownika, dla którego ma zostać stworzony grafik i kliknij ikonę

3. Wybierz zakładkę Grafik i ustal grafik

Ustal datę, dla której ma zostać utworzony grafik i godziny pracy wybranego pracownika. Niezależnie od wybranej daty, wyświetlony zostanie plan całego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. Dni znajdujące się na szarym polu, to dni, które już były i dla których ustalenie grafiku jest już niemożliwe.

Uwaga, grafik zostanie zapisany tylko dla tych dni, które zostały zaznaczone w kolumnie Zaznacz, wkwadracie po lewej stronie.

Typ

W tej kolumnie, ustalamy dni pracy Normalny dzień lub dni wolne od pracy Zamknięte, przez wybór jednej z opcji.

Godziny

Ustal godziny pracy wybranego pracownika. Ikona plusa, znajdująca się po prawej stronie zakresu godzin, umożliwia podział pracy na kilka okresów w ciągu dnia, czyli np. może uwzględnić przerwy personelu. Godziny ustala się za pomocą suwaka, przeciągając go w lewo, zmniejszamy czas, a w prawo zwiększamy lub ręcznie, wpisując odpowiednie godziny na klawiaturze w formacie godziny:minuty hh:mm. Wybór zatwierdza się poprzez kliknięcie przycisku .

4. Cały grafik zapisuje się po kliknięciu ikony Dodaj grafik, która znajduje się na dole strony.