Dodawanie i edycja stanowisk

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:42:26

Aby dodać stanowisko:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Stanowiska

3. Wypełnij pole Nazwa

4. Kliknij przycisk

Aby edytować stanowisko:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Stanowiska

3. Wybierz stanowisko, które chcesz edytować

4. Kliknij w pole Nazwa

5. Zmień nazwę

6. Kliknij przycisk