Dodawanie Personelu (Pracownika)

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:31:47

Aby dodać pracownika:

  1. Wybierz zakładkę Ustawienia

  2. Kliknij “dodaj personel”

  1. Wypełnij pola wymagane

-imię,

-nazwisko,

- skrót

- przypisz placówkę  

Opcjonalnie wypełnij pola

- stanowisko

- email

Na wskazany adres email zostanie wysłane hasło do logowania w systemie dla dodawanego personelu. Jeżeli nie chcesz aby dodawany personel miał dostęp do systemu, nie wypełniaj tego pola.

 

4. Utwórz personel  klikając “dodaj” lub  “dodaj i edytuj”

Kliknięcie “dodaj” spowoduje dodanie nowego Pracownika i przejście do ewidencji Personelu, natomiast kliknięcie “dodaj i edytuj” doda nowego Pracownika i przekieruje od razu do jego edycji, gdzie będzie można uzupełnić dane utworzonego Personalu. Więcej informacji na temat edycji Personelu przeczytasz tutaj.