Edycja danych Personelu (Pracownika)

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:39:24

Wszystkie dane Personelu  można w dowolnym czasie edytowac.

Aby edytowac dane perosnelu:

  1. Wybierz zakładkę Ustawienia z menu głównego zakładek

  2. Wybierz zakładkę Personel 

  3. Znajdź lub wyszukaj Personel, którego dane chcesz edytować

  1. Kliknij ikonę  znajdującą się obok danych wybranego perosnelu w kolumnie edycja

  2. Zmień dane personelu

  3. Kliknij w przycisk Zapisz zmiany

  4. Dane Personelu zostały zmienione

UWAGA! Zmiana e-maila spowoduje wysłanie linku aktywacyjnego na nowy adres e-mail. Po aktywacji konta Personel będzie mógł logować się do systemu przy użyciu nowego adresu email i hasła. Stare dane są aktywne do momentu aktywacji nowych.

 

Aby dowiedzieć się wiecj o poszczególnych polach w edycji Personelu czytaj więcej.

Konfiguracja terminarza dla wybranego pracownika, czytaj tutaj.

Dodawanie i edycja grafiku personelu, czytaj tutaj.

Historia zmian grafiku, czytaj tutaj.

Dodawanie zestawu pytań, czytaj tutaj.

Dodawanie pytań, czytaj tutaj.