Powielenie grafiku personelu

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:41:36

Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na cały okres trwania umowy danego pracownika.

Aby powielić grafik personelu:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia

2. Wybierz pracownika, dla którego ma zostać powielony grafik i kliknij ikonę Edycja

3. Wybierz zakładkę Grafik i wybierz datę, aby wyświetlić grafik

​4. Zaznacz pole wyboru Powiel, w dolnym lewym rogu strony.

5. Ustal termin początkowy i końcowy, w którym ma być ważny ustalony grafik.

Istnieje również możliwość zapisania wybranego grafiku co 2 tygodnie, poprzez zaznaczenie pola Co 2 tydzień.