Edycja danych placówki

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-03 13:47:15

Aby edytować dane placówki:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia

2. Wybierz zakładkę Placówki

3. Wybierz placówkę, która chcesz edytować i kliknij ikonę

​4. Zmień dane

Informacje podstawowe

Nazwa

Ustal nową nazwę swojej placówki i wpisz w pole Nazwa.

Nazwa skrócona

Nazwa skrócona to krótka nazwa placówki ustalana dla potrzeb systemu.

Kopiuj uprawnienia

Możesz skopiować uprawnienia z innej wybranej placówki. Każda placówka może mieć inne uprawnienia. Po skopiowaniu uprawnień, nowoutworzona placówka będzie miała takie same uprawnienia, jak ta, z której zostały one skopiowane. W każdej chwili możesz edytować uprawnienia ról (Ustawienia -> Role).

E-mail

W tym polu możemy wpisać więcej niż jeden adres e-mail. Aby dodać więcej adresów kliknij ikonę Plusa i wpisz kolejne adresy. Spośród dodanych adresów e-mail,  wybierz główny, który będzie wyświetlany w tabelach głównych systemu. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie okręgu znajdującego się za wpisanymi adresami.

Numer telefonu

Aby dodać więcej niż jeden numer telefonu, kliknij ikonę Plusa i wpisz kolejne dane. Spośród dodanych numerów, wybierz główny, który będą wyświetlany w tabelach głównych systemu. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie okręgu znajdującego się za wpisanymi danymi.

Adresy

Tutaj uzupełniamy dane adresowe firmy. W zależności, które dane chcesz uzupełnić, wybierz Adres placówki lub Inny adres do korespondencji.

Aby dodać lub zmienić adres:

1. Kliknij w czerwoną ikonę . Ikonka zmieni kolor na zielony oraz rozwiną się pola na wpisanie adresu

2. Wypełnij prawidłowo pola

 

Informacje dodatkowe

Tę zakładkę można uzupełnić o dane banku firmy: jego nazwę i numer konta bankowego.

Nie musisz zapisywać danych z każdej zakładki osobno, ponieważ dane ze wszystkich zakładek, z wyjątkiem Grafiku (o czym przeczytasz tutaj), zapisuje się poprzez kliknięcie przycisku Zapisz zmiany.

5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, która znajduje się po prawej stronie, nad polem edycji.