Powielenie grafiku placówki

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-03 13:50:49

Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na dłuższy okres.

Aby powielić grafik placówki:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia

2. Wybierz zakładkę Placówki,wybierz placówkę, dla któreej ma zostać powielony grafik i kliknij ikonę

3. Wybierz zakładkę Grafik i wybierz datę, aby wyświetlić grafik

​4. Zaznacz pole wyboru Powiel, w dolnym lewym rogu strony.

5. Ustal termin początkowy i końcowy, w którym ma być ważny ustalony grafik.

Istnieje również możliwość zapisania wybranego grafiku co 2 tygodnie, poprzez zaznaczenie pola Co 2 tydzień.