Uzupełnianie danych placówki – informacje podstawowe, adres, informacje dodatkowe

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:46:59

Aby uzupełnić dane placówki:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia

2. Wybierz zakładkę Placówki

3. Wybierz placówkę, której dane chcesz uzupełnić i kliknij ikonę

Informacje podstawowe

W tej zakładce, można dodać adresy e-mail i numery telefonu. Aby dodać więcej niż jeden adres e-mail i numer telefonu, kliknij ikonę Plusa i wpisz kolejne dane. Spośród dodanych adresów e-mail i numerów telefonów, wybierz główne, które będą wyświetlane w tabelach głównych systemu. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie okręgu znajdującego się za wpisanymi danymi.

Adres

Tutaj uzupełniamy dane adresowe firmy. W zależności, które dane chcesz uzupełnić, wybierz Adres placówki lub Inny adres do korespondencji.

Aby dodać adres:

1. Kliknij w czerwoną ikonę

Ikonka zmieni kolor na zielony  oraz rozwiną się pola na wpisanie adresu.

2. Wypełnij prawidłowo pola

Informacje dodatkowe

Tę zakładkę można uzupełnić o dane banku firmy: jego nazwę i numer konta bankowego.

Nie musisz zapisywać danych z każdej zakładki osobno, ponieważ dane ze wszystkich zakładek, z wyjątkiem Grafiku (o czym przeczytasz tutaj), zapisuje się poprzez kliknięcie przycisku Zapisz zmiany, która znajduje się po prawej stronie, nad polem edycji.