Dodawanie i edycja zadań

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 13:13:21

Aby dodać zadanie:

1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Zadania

3. Kliknij przycisk w różowej ramce

4. Wypełnij pola

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką  są wymagane.

Tytuł

Wpisz nazwę zadania.

Opis

Możesz dodać opis.

Data

Podaj datę zadania. Po kliknięciu w pole Data, pojawi się kalendarz, na którym wybierz datę. Aby zmienić miesiąc użyj strzałek znajdujących się po obu stronach nazwy miesiąca.

Godzina

Podaj godzinę zadania. Godziny ustala się za pomocą suwaka, przeciągając go w lewo, zmniejszamy czas, a w prawo zwiększamy lub ręcznie, wpisując odpowiednie godziny na klawiaturze. Wybór zatwierdza się przez kliknięcie przycisku Zatwierdź.

Placówka

Wybierz Placówkę, której dotyczy zadanie.

Personel

Wybierz Personel, którego dotyczy zadanie.

5. Kliknij przycisk

 

Aby edytować zadanie:

1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Zadania

3. Kliknij ikonę  przy zadaniu, które chcesz edytować

4. Zmień wybrane pola

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką  są wymagane.

Tytuł

Wpisz nazwę zadania.

Opis

Możesz dodać opis.

Data

Podaj datę zadania. Po kliknięciu w pole Data, pojawi się kalendarz, na którym wybierz datę. Aby zmienić miesiąc użyj strzałek znajdujących się po obu stronach nazwy miesiąca.

Godzina

Podaj godzinę zadania. Godziny ustala się za pomocą suwaka, przeciągając go w lewo, zmniejszamy czas, a w prawo zwiększamy lub ręcznie, wpisując odpowiednie godziny na klawiaturze. Wybór zatwierdza się przez kliknięcie przycisku Zatwierdź.

Placówka

Wybierz Placówkę, której dotyczy zadanie.

Personel

Wybierz Personel, którego dotyczy zadanie.

Status

Ustaw status zadania. Do wyboru masz opcje: Wykonane, W trakcie, Nie wykonane, Przeterminowane.

5. Kliknij przycisk