Konfiguracja terminarza dla danego personelu

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:43:32

Aby skonfigurować terminarz dla wybranego pracownika:

1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Personel

3.  Wybierz Personel, dla którego chcesz skonfigurować terminarz

4. Kliknij ikonę

5. Wybierz zakładkę Konf. (Konfiguracja)

6. Uzupełnij lub zmień dane

Czas trwania

Ustal szacowany czas trwania wizyty danego pracownika. Dostępne opcję co 5 minut do godziny, 75 i 90 minut i co godzinę od 2 do 5 godzin.

Szybka zmiana statusu

Ustawiając w tym polu opcję Tak, masz możliwość szybkiej zmiany statusu na terminarzu, przez kliknięcie prawego przycisku myszy. Oznacza to, że możesz w szybki sposób np. odwołać zaplanowaną wizytę.

Przyjmuje wizyty

Ustaw czy dany pracownik przyjmuje wizyty.

Odbiera wiadomości

Ustaw czy dany pracownik odbiera wiadomości systemowe.

Pokaż spotkania

Ustaw czy w terminarzu mają być wyświetlane spotkania danego pracownika.

Zaplanowane spotkania

Ustaw kolor, który będzie oznaczał zaplanowane spotkania na terminarzu.

Wyboru koloru dokonuje się przez przesuwanie lub kliknięcie kursorem myszy na pionowym pasku kolorów. Po wybraniu koloru na pionowym pasku, można wybrać dowolny punkt na kwadratowym polu po lewej stronie pionowego paska. Wybrany kolor pokaże się po prawej stronie pionowego paska i w polu, powyżej okna, które się pojawiło.

Zakończone spotkania

Ustaw kolor, który będzie oznaczał zakończone spotkania na terminarzu. Sposób ustawienia koloru opisano wyżej, przy opisie Zaplanowanych spotkań.

Nieobecne spotkania

Ustaw kolor, który będzie oznaczał na terminarzu spotkania, które się nie odbyły. Sposób ustawienia koloru opisano wyżej, przy opisie Zaplanowanych spotkań.

Skrót

W tej kolumnie jest spis skrótów, wszystkich dostępnych statusów wizyt, używanych w systemie. Istnieje możliwość zmiany ich nazwy.

W kolejnych kolumnach są ustawienia dotyczące danych skrótów.

Np. chcąc dokonać ustawień statusu W trakcie, powinieneś uzupełnić dane we wszystkich kolumnach pisanych pogrubioną czcionką,

Wyświetlaj wizyty o statusie

Zaznacz te statusy, których wizyty chcesz, aby były wyświetlane w terminarzu. Jeżeli nie chcesz, żeby np. wizyty zakończone pojawiały się na terminarzu, odznacz je, tak aby kwadrat obok nazwy statusu był pusty.

Wyświetlaj zasoby o statusie

Zaznacz statusy zasobów, które chcesz, aby były wyświetlane w terminarzu.

Kolor statusu wizyty

W tej kolumnie możesz zmienić kolory poszczególnych statusów wizyt lub pozostawić te z ustawień systemu. Poszczególne statusy wizyt, będą oznaczone wybranym kolorem na terminarzu.

Wyboru koloru dokonuje się przez przesuwanie lub kliknięcie kursorem myszy na pionowym pasku kolorów. Po wybraniu koloru na pionowym pasku, można wybrać dowolny punkt na kwadratowym polu po lewej stronie pionowego paska. Wybrany kolor pokaże się po prawej stronie pionowego paska i w polu, powyżej okna, które się pojawiło.

Kolor statusu zasobu

W tej kolumnie możesz zmienić kolory poszczególnych statusów zasobów lub pozostawić te z ustawień systemu. Wybrany kolor będzie oznaczał dany status na terminarzu.

Wyboru koloru dokonuje się przez przesuwanie lub kliknięcie kursorem myszy na pionowym pasku kolorów. Po wybraniu koloru na pionowym pasku, można wybrać dowolny punkt na kwadratowym polu po lewej stronie pionowego paska. Wybrany kolor pokaże się po prawej stronie pionowego paska i w polu, powyżej okna, które się pojawiło.

7. Kliknij przycisk