Rezerwacja personelu

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-06 10:38:17

Rezerwacji personelu można dokonać na 2 sposoby

Sposób 1:

Aby dokonać rezerwacji personelu:

1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Terminarz

3. Wybierz datę i godzinę, na kiedy ma zostać dokonana rezerwacja personelu

Wyboru godziny można dokonać na terminarzu, który zostaje automatycznie wyświetlony po wejściu w tę zakładkę. Wystarczy kliknąć w dowolne miejsce na szarym polu terminarza. Należy sprawdzić czy data, której dotyczy rezerwacja się zgadza. Data widoczna jest na środku strony pomiędzy symbolami ˂ ˃.

Datę można również wybrać, korzystając z kalendarza widocznego w lewym, górnym rogu strony, przez kliknięcie wybranego dnia.

Po wybraniu daty i godziny wyświetli się pole, które należy uzupełnić.

4. Uzupełnij dane do rezerwacji

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane. Część danych zostanie automatycznie zapisana, zgodnie ze wcześniej zapisanymi informacjami. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione. Automatycznie zapiszą się dane dostępne w szarym polu: Rodzaj, Placówka, Personel, Czas trwania, Data oraz Godzina od i Godzina do.

Rodzaj

W polu rodzaj możesz wybrać rodzaj wizyty z dostępnych opcji: wizyta lub spotkanie.

Placówka

W tym polu wybierasz placówkę, której dotyczy rezerwacja.

Personel

Tutaj należy wybrać personel, który ma zostać zarezerwowany.

Czas trwania

Czas trwania zostanie automatycznie uzupełniony zgodnie z wcześniej wybranymi i zapisanymi informacjami. Zobacz jak ustalić czas trwania wizyty klikając tutaj. W przypadku zmiany ustawień tego pola, automatycznie zmienia się Godzina do.

Data

Data zostaje automatycznie zapisana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Istnieje możliwość ustawienia Daty do. Robi się to przez kliknięcie ciemnego trójkąta obok pola daty i wybór Daty do, do której ma zostać zarezerwowany personel.

Godzina od

Godzina od to godzina, na którą została umówiona wizyta.

Godzina do

Godzina do oznacza oszacowaną godzine zakończenia wizyty.

Wizyta

Należy wybrać czy jest to pierwsza czy kolejna wizyta danego klienta. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie jednego z okręgów. W przypadku kolejnej wizyty, wystarczy wybrać dane klienta z bazy. Jeżeli jest to pierwsza wizyta, należy wpisać Imię i Nazwisko klienta, tym samym dokona się jego rejestracja w bazie klientów firmy. Kolejnym krokiem jest wybór usługi, jakiej ma dokonać pracownik, dla którego tworzona jest rezerwacja. Aby dowiedzieć się jak tworzyć nowe usługi kliknij tutaj.

Usługa

​W tym miejscu wybiera się usługę, na którą zapisuje się Klienta. Usługę należy wybrać z listy. Aby móc wybrać usługę, najpierw należy wpisać dane Klienta.

Opis

W tym oknie można również dokonać opisu dotyczącego klienta bądź wizyty.

5. Rezerwację zatwierdzasz klikając Dodaj wydarzenie, na dole wyświetlonego okna

 

Sposób 2

Aby dokonać rezerwacji personelu:

1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Terminarz

3. Wybierz ikonę Rezerwuj personel i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 4 powyżej