Rezerwacja zasobu

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-06 10:37:05

Rezerwacji zasobów dokonuje się analogicznie do rezerwacji personelu. Istnieją 2 sposoby dokonania rezerwacji zasobu.

Sposób 1

Aby zarezerwować zasób:

1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Terminarz

3. Wybierz datę i godzinę, na kiedy ma zostać dokonana rezerwacja zasobów

Wyboru godziny można dokonać na terminarzu, który zostaje automatycznie wyświetlony po wejściu w tę zakładkę. Aktywne są tylko szare pola, które uwzględniają grafik wybranego pracownika. Pola uwzględniające grafik zasobu, oznaczone są kolorem zielonym. Należy sprawdzić czy data, której dotyczy rezerwacja się zgadza. Data widoczna jest na środku strony pomiędzy symbolami ˂ ˃.

Datę można również wybrać, korzystając z kalendarza widocznego w lewym, górnym rogu strony, przez kliknięcie wybranego dnia.

Po wybraniu daty i godziny wyświetli się pole, które należy uzupełnić.

4. Uzupełnij dane do rezerwacji

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane. Część danych zostanie automatycznie zapisana, zgodnie ze wcześniej wybranymi i zapisanymi informacjami. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione.

Rodzaj

W polu rodzaj możesz wybrać rodzaj wizyty z dostępnych opcji: wizyta lub spotkanie.

Placówka

W tym polu wybierasz placówkę, której dotyczy rezerwacja.

Personel

Tutaj należy wybrać personel, który ma zostać zarezerwowany.

Czas trwania

Czas trwania zostanie automatycznie uzupełniony zgodnie z wcześniej wybranymi i zapisanymi informacjami. Zobacz jak ustalić czas trwania wizyty klikając tutaj. W przypadku zmiany ustawień tego pola, automatycznie zmienia się Godzina do.

Data

Data zostaje automatycznie zapisana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Istnieje możliwość ustawienia Daty do. Robi się to przez kliknięcie ciemnego trójkąta obok pola daty i wybór Daty do, do której ma zostać zarezerwowany personel.

Wizyta

Należy wybrać czy jest to pierwsza czy kolejna wizyta danego klienta. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie jednego z okręgów. W przypadku kolejnej wizyty, wystarczy wybrać dane klienta z bazy. Jeżeli jest to pierwsza wizyta, należy wpisać Imię i Nazwisko klienta, tym samym dokona się jego rejestracja w bazie klientów firmy. Kolejnym krokiem jest wybór usługi, jakiej ma dokonać pracownik, dla którego tworzona jest rezerwacja. Aby dowiedzieć się jak tworzyć nowe usługi kliknij tutaj.

Zasób

Poniżej dokonuje się wyboru zasobu, który chcemy zarezerwować. Po wybraniu, wyświetli się nazwa zasobu oraz liczba sztuk, które mają zostać zarezerwowane. Po lewej stronie w nawiasie znajduje się licznik dostępnych zasobów łamany przez wszystkie dostępne w firmie. W przypadku rezerwacji niektórych zasobów, dokonuje się automatyczna rezerwacja zasobów dodatkowych powiązanych z wybranym zasobem. W tej karcie można również dokonać opisu dotyczącego klienta, wizyty bądź rezerwowanego zasobu.

5. Rezerwację zatwierdzasz klikając Rezerwuj zasób, na dole wyświetlonego okna

 

Sposób 2

Aby zarezerwować zasób:

1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Terminarz

3. Wybierz ikonę Rezerwuj zasób i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 4 powyżej