Dodawanie kategorii usług

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:28:33

Aby dodać kategorię usług:

1. Wybierz zakładkę Usługi w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Kategorie usług

3. Wybierz personel, który będzie wykonywać daną usługę

Dostępny jest personel ze wszystkich placówek.

3. Wpisz nazwę usługi w pole Nazwa

4. Kliknij przycisk

 

W tej zakładce można ustalić kategorie nadrzędne dla usług.

Aby ustalić kategorie nadrzędne:

1. Kliknij Zmień przy wybranej kategorii, dla której chcesz ustalić kategorię nadrzędną

2. Z dostępnych kategorii wybierz kategorię nadrzędną

3. Kliknij przycisk