Dodawanie kategorii usług placówki

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:29:08

Aby dodać kategorię usług placówki:

1. Wybierz zakładkę Usługi w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Kategorie usług placówki

3. Wpisz nazwę usługi w pole Nazwa

4. Kliknij przycisk

 

W tej zakładce można ustalić kategorie nadrzędne dla usług.

Aby ustalić kategorie nadrzędne:

GIF 2

1. Kliknij Zmień przy wybranej kategorii, dla której chcesz ustalić kategorię nadrzędną

2. Z dostępnych kategorii wybierz kategorię nadrzędną

3. Kliknij przycisk