Dodawanie usługi dla placówki

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:25:50

Dodawanie usługi dla placówki wykonuje się analogicznie jak dodawanie usługi dla personelu.

Aby dodać usługę dla placówki:

1. Wybierz zakładkę Usługi w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Usługi dla placówki

3. Kliknij przycisk w różowej ramce 

4. Uzupełnij pola

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane.

Placówka

W tym polu należy wybrać z listy placówkę, w której będzie dostępna dana usługa.

Użytkownicy

To inaczej osoba, która stworzyła i wykonuje daną usługę, w wybranej placówce.

Nazwa

W tym polu wpisz nazwę nowej usługi, która będzie dostępna w wybranej placówce.

Kategoria

Wybierz kategorię, do której należy dana usługa. Możesz wybrać kategorię usług lub kategorię usług placówki.

Stawka VAT

Wybierz stawkę VAT dla usługi.

Status

Przycisk zielony  oznacza, że usługa jest aktywna, natomiast czerwony  oznacza wyłączenie usługi.

Rabat

Zmieniając przycisk rabatu na zielony  , włącza się dane do uzupełniania potrzebne do ustalenia rabatu na daną usługę. Istnieje możliwość ustalenia rabatu procentowego, kwotowego lub ustalenie ceny promocyjnej.  Po wybraniu rodzaju rabatu, wpisujemy jego wartość w procentach lub złotych albo wpisujemy cenę brutto po rabacie do pola Cena brutto. Rabaty naliczane są od ceny brutto.

Cena

Ustalając cenę za daną usługę masz możliwość ustalenia konkretnej sumy lub zakresu ceny, czyli widełek cenowych. W zależności od wybranej opcji wyświetlą się pola do wypełnienia Cena brutto i Cena netto.

Cena brutto

Cena brutto za daną usługę.

Cena netto

Cena netto za wykonanie danej usługi.

Czas trwania

W tym polu ustala się szacowany czas trwania usługi.

Grupy klientów

Należy ustalić jakiej grupy klientów dotyczy dana usługa.

Aby wybrać grupy klientów dla danej usługi:

1. Kliknij przycisk Wybierz

2. Zaznacz grupy klientów, dla których przeznaczona jest ta usługa

3. Kliknij Przypisz

Jak stworzyć grupy klientów przeczytasz tutaj.

Możesz także stworzyć usługę dla wszystkich Klientów. Wybierz wtedy przycisk Dla wszystkich. Aktywny przycisk wygląda tak 

Grupy zasobów

W tym polu wybierasz grupy zasobów, potrzebne dla wykonania danej usługi.

Aby wybrać grupę zasobów:

1. Kliknij przycisk Wybierz

2. Zaznacz grupy zasobów, potrzebnych do wykonania danej usługi

3. Kliknij Przypisz

Płatność

To pole, w którym wybiera się jedną z dostępnych opcji. Wybierz, czy dana usługa wymaga płatności w chwili rezerwowania wizyty. Dostępne opcje: nie wymagana, możliwa, wymagana.

Opis

W tym polu możesz dodać opis usługi.

 

5. Kliknij , aby zapisać lub , aby zapisać usługę i przejść do tworzenia kolejnej