Zarządzanie placówkami na wizytówce

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 13:03:22

Uwaga! Edycja opisu placówki w zakładce Wizytówka -> Placówki, zmieni tylko jej opis, a dane w zakładce Ustawienia -> Placówki pozostaną bez zmian.

Aby zarządzać placówkami:

1. Wybierz zakładkę Wizytówka w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Placówki

Tutaj pojawią się wszystkie dodane przez Ciebie placówki (jak dodać placówkę przeczytasz tutaj). W tym miejscu możesz nimi zarządzać.

Aby dodać lub zmienić nazwę, opis i zdjęcia placówki widoczne na Twojej wizytówce:

1. Kliknij ikonę  przy wybranej placówce

Na ekranie pojawi się pole edycji

2. Dodaj lub zmień Nazwę wizytówkową, czyli tą widoczną na stronie wizytówki

3. Dodaj lub zmień opis placówki

4. Dodaj lub zmień​ zdjęcia

            Aby dodać zdjęcia:

1.       Kliknij w ramkę Przeciągnij tutaj aby wgrać pliki, poniżej pola edycji i wybierz zdjęcia, które chcesz dodać

W tej zakładce istnieje możliwość dodania więcej niż jednego zdjęcia. Zdjęcia dodaje się przez przeciągnięci ich z okna, które się pojawi, do ramki na stronie.

                Aby usunąć zdjęcie:

1.       Kliknij ikonę  , po prawej stronie wybranego zdjęcia

5. Kliknij przycisk  , w dolnym prawym rogu, aby zapisać

 

 

​Aby ukryć placówkę na stronie wizytówki:

1. Kliknij ikonę w kolumnie Ukryj, przy wybranej placówce

​Wybrana placówka nie będzie wyświetlana na stronie Twojej wizytówki

​Placówki ukryte w systemie (Ustawienia -> Placówki i zaznaczenie zielonego przycisku  , tak aby zmienił kolor na czerwony  ), nie są widoczne na wizytówce, ani nie ma możliwości ich edycji w zakładce Wizytówka -> Placówki.