Dodawanie ceny zasobu

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:34:34

Aby dodać cenę zasobu:

1. Wybierz zakładkę Zasoby z menu głównego zakładek

2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby

3. Kliknij przycisk , aby ustalić cenę lub ikonę , aby edytować

4. Wypełnij pola

Stawka VAT

Wybierz stawkę VAT dla wybranego zasobu.

Cena brutto

Cena brutto za dany zasób.

Cena netto

Cena netto za dany zasób.

Rabat

Zmieniając przycisk rabatu na zielony  , włącza się dane do uzupełniania potrzebne do ustalenia rabatu dany zasób. Istnieje możliwość ustalenia rabatu procentowego, kwotowego lub ustalenie ceny promocyjnej. Po wybraniu rodzaju rabatu, wpisujemy jego wartość w procentach lub złotych albo wpisujemy cenę brutto po rabacie do pola Cena brutto.

Wartość czasu

Cena ustalona wyżej dotyczy czasu określonego w tym polu np. 50 zł za godzinę.

Jednostka czasu

Ustala się jednostkę czasu do Wartości czasu podanej wcześniej. Do wyboru masz: minuta, godzina, doba.

Minimalny czas rezerwacji

Jest to minimalny czas, na który dokonuje się rezerwacji danego zasobu.

Jednostka czasu rezerwacji

Ustal jednostkę czasu rezerwacji. Do wyboru masz: minuta, godzina, doba.

Minimalny krok czasu

Określa czas, o jaki można przedłużyć rezerwację np. ustalając Minimalny krok czasu na 15 min, możliwe jest przedłużenie rezerwacji zasobu na kolejne 15 min, a nie na 5.

Jednostka kroku czasu

Ustal jednostkę czasu kroku munimalnego.

5. Kliknij przycisk