Dodawanie grafiku zasobów

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:26:49

Aby dodać grafik personelu:

1. Wybierz zakładkę Zasoby z menu głównego zakładek

2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby

3. Wybierz zasób, dla którego ma zostać stworzony grafik i kliknij przycisk w kolumnie grafik

4. Wybierz datę, od której chcesz ustalić grafik

Niezależnie od wybranej daty, wyświetlony zostanie plan całego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. Dni znajdujące się na szarym polu, to dni, które już były i dla których ustalenie grafiku jest już niemożliwe.

Uwaga, grafik zostanie zapisany tylko dla tych dni, które zostały zaznaczone w kwadracie po lewej stronie, w kolumnie Zaznacz.

Typ

W tej kolumnie, ustalamy dni dostępności danego zasobu. Normalny dzień to dzień, w którym zasób jest dostępny, a Zamknięte oznacza, że w tym dniu zasób jest niedostępny.

Godziny

Ustal godziny dostępności zasobu. Ikona plusa, znajdująca się po prawej stronie zakresu godzin, umożliwia podział czasu na kilka okresów w ciągu dnia, czyli np. może uwzględnić przerwy. Godziny ustala się za pomocą suwaka, przeciągając go w lewo, zmniejszamy czas, a w prawo zwiększamy lub ręcznie, wpisując odpowiednie godziny na klawiaturze. Wybór zatwierdza się poprzez kliknięcie ikony Zatwierdź.

5. Cały grafik zapisuje się po kliknięciu przycisku , który znajduje się na dole strony.

! Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na dłuższy okres. Robi się to przez zaznaczenie pola wyboru Powiel, w dolnym lewym rogu strony. Na kalendarzu ustalamy termin początkowy i końcowy, w którym ma być ważny ustalony grafik. Istnieje również możliwość zapisania wybranego grafiku co 2 tygodnie, przez zaznaczenie pola Co 2 tydzień.

Aby edytować grafik kliknij ikonę .

Aby zobaczyć grafik kliknij ikonę .