Dodawanie kategorii zasobów

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:29:41

Aby dodać kategorię zasobów:

1. Wybierz zakładkę Zasoby w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Kategorie zasobów

3. Wpisz nazwę zasobu w pole Nazwa

4. Wybierz placówkę, dla której tworzysz kategorię zasobów

5. Kliknij przycisk

Aby ustalić kategorię nadrzędną:

1. Kliknij Zmień przy wybranej kategorii, dla której chcesz ustalić kategorię nadrzędną

2. Z dostępnych kategorii wybierz kategorię nadrzędną

3. Kliknij przycisk

Status

Przycisk zielony  oznacza, że kategoria jest aktywna, natomiast czerwony  oznacza wyłączenie danej kategorii.

Usuń

Kliknięcie ikony  spowoduje usunięcie kategorii.