Dodawanie zasobów

Zmodyfikowano dnia: 2017-10-24 09:26:01

Aby dodać zasób:

1. Wybierz zakładkę Zasoby w menu głównym zakładek

2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby

3. Uzupełnij pola

Nazwa

Wpisz nazwę zasobu, który chcesz dodać.

Ilość

Wpisz ilość posiadanych sztuk.

Kategoria

Przypisz kategorię, do której zalicza się zasób. Jak dodać kategorię zasobów przeczytasz tutaj.

Opis

Możesz dodać opis danego zasobu.

Aby dodać opis:

1. Kliknij ikonę

2. Dodaj opis w oknie, które się pojawi

3. Kliknij przycisk

Placówka

Przypisz placówkę, w której dostępny jest dany zasób. Aby dodać zasób np. do 3 placówek, musisz go dodać 3 razy, do każdej placówki osobno.

Wymagania

W tym polu dodaje się inne zasoby wymagane, dla danego zasobu.

Aby dodać wymagane zasoby:

1. Kliknij przycisk

2. Z listy wybierz wymagane zasoby i zaznacz je

3. W pole obok wpisz liczbę sztuk

4. Kliknij przycisk

Jak dodać grafik przeczytasz tutaj.

Jak ustalić cenę przeczytasz tutaj.

Grupy zasobów

Aby dopisać grupę zasobów:

1. Kliknij przycisk

2. Z listy wybierz grupy zasobów i zaznacz je

3. Kliknij przycisk

Status

Przycisk zielony  oznacza, że zasób jest aktywny, natomiast czerwony  oznacza wyłączenie danego zasobu.

4. Kliknij przycisk