Powielenie grafiku zasobów

Zmodyfikowano dnia: 2017-02-03 15:47:08

Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na dłuższy okres.

Aby powielić grafik zasobu:

1. Wybierz zakładkę Zasoby

2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby

3. Wybierz zasób, którego grafik chcesz powielić

4. Kliknij przycisk lub ikonę

Jeżeli wybrałeś przycisk :

1. Wybierz datę, od której chcesz ustalić grafik

Niezależnie od wybranej daty, wyświetlony zostanie plan całego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. Dni znajdujące się na szarym polu, to dni, które już były i dla których ustalenie grafiku jest już niemożliwe.

Uwaga, grafik zostanie zapisany tylko dla tych dni, które zostały zaznaczone w kwadracie po lewej stronie, w kolumnie Zaznacz.

​5. Zaznacz pole wyboru Powiel, w dolnym lewym rogu strony.

 

6. Ustal termin początkowy i końcowy, w którym ma być ważny ustalony grafik.

Istnieje również możliwość zapisania wybranego grafiku co 2 tygodnie, poprzez zaznaczenie pola Co 2 tydzień.