Dodawanie Klienta

Dodać nowego klienta można z trzech miejsc w systemie. 1. W zakładce Klienci ...

Czytaj dalej ...

Uzupełnianie danych Klienta

Uzupełnianie danych Klienta polega na edycji danych. Więcej informacji na temat edycji klienta Aby uzupełnić dane klienta:​ ...

Czytaj dalej ...

Edycja danych Klienta

Wszystkie dane Klienta można w dowolnym czasie edytowac. Aby edytowac dane klienta: Wybierz zakładkę Klienci ...

Czytaj dalej ...

Usuwanie konta Klienta

Usunięcie konta Klienta jest procesem nieodwracalnym. Powoduje usunięcie konta Klienta w systemie wraz z kontem na wizytówce. Aby usunąć konto Klienta: Wybierz zakładkę Klienci...

Czytaj dalej ...

Wyszukiwanie Klienta (filtrowanie)

System pozwala na wyszukiwanie Klientów po najważniejszych parametrach. Aby wyszukać Klienta: Wybierz zakładkę Klienci ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie grup Klientów

Aby dodać grupy Klientów: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia z menu głównego zakładek 2. Wybierz zakładkę Grupy k...

Czytaj dalej ...