Dodawanie dostawców

Aby dodać dostawców: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Dostawcy 3. Kliknij przycisk w różowej ramce Dodaj dostawcę ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie producentów

Aby dodać producentów: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Producenci 3. Kliknij ikonę w r...

Czytaj dalej ...

Edycja danych dostawców

Aby edytować dane dostawców: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Dostawcy 3. Wybierz dostawcę, którego dane chcesz edytować i kliknij ikonę ...

Czytaj dalej ...

Edycja danych producentów

Aby edytować dane producentów: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Producenci 3. Wybierz producenta, którego dane chcesz edytować i kliknij ikonę ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie kategorii produktów

Aby dodać nową kategorię produktów: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Kategorie produktów ...

Czytaj dalej ...

Edycja kategorii produktów

Aby edytować kategorie produktów: ​Zmiana nazwy: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Kategorie produktów 3. Zmień pole Nazwa ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie produktu

Aby dodać produkt: 1. Wybierz zakładkę Magazyn w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Produkty 3. Kliknij ikonę w różowej ramce Dodaj produkt ...

Czytaj dalej ...

Przypisywanie placówki do produktu

Aby przypisać placówki do produktu: 1. Kliknij przycisk  ...

Czytaj dalej ...