Dodawanie Personelu (Pracownika)

Aby dodać pracownika: Wybierz zakładkę Ustawienia Kliknij “dodaj personel”...

Czytaj dalej ...

Edycja danych Personelu (Pracownika)

Wszystkie dane Personelu  można w dowolnym czasie edytowac. Aby edytowac dane perosnelu: Wybierz zakładkę Ustawienia z menu głównego zakładek ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie i edycja grafiku personelu

Dodawanie i edycja grafiku w systemie wygląda tak samo. Ustalenie grafiku, jak i jego zmiany zatwierdzamy przez kliknięcie ikony Dodaj grafik, znajdującej się na dole strony. Aby dodać grafik personelu: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia ...

Czytaj dalej ...

Rezerwacja personelu

Rezerwacji personelu można dokonać na 2 sposoby Sposób 1: Aby dokonać rezerwacji personelu: 1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Terminarz ...

Czytaj dalej ...

Powielenie grafiku personelu

Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na cały okres trwania umowy danego pracownika. Aby powielić grafik personelu: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia...

Czytaj dalej ...

Dodawanie i edycja stanowisk

Aby dodać stanowisko: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Stanowiska 3. Wypełnij pole Nazwa 4. Kliknij przycisk ...

Czytaj dalej ...

Konfiguracja terminarza dla danego personelu

Aby skonfigurować terminarz dla wybranego pracownika: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Personel 3.  Wybierz Personel, dla którego chcesz skonfigurować terminarz...

Czytaj dalej ...

Historia zmian grafiku personelu

Aby zobaczyć historię zmian grafiku personelu: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Personel 3.  Wybierz Personel, którego historię grafiku chcesz zobaczyć...

Czytaj dalej ...

Dodawanie zestawu pytań

Aby dodać zestaw pytań dla danego personelu: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia z menu głównego zakładek 2. Wybierz zakładkę Personel 3. Wybierz personel, dla którego chcesz dodać zestaw pytań ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie pytań

Aby dodać pytanie dla danego personelu: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia z menu głównego zakładek 2. Wybierz zakładkę Personel 3. Wybierz personel, dla którego chcesz dodać  pytanie ...

Czytaj dalej ...