Dodawanie placówki

Aby dodać placówkę: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia 2. Wybierz zakładkę Placówki...

Czytaj dalej ...

Edycja danych placówki

Aby edytować dane placówki: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia 2. Wybierz zakładkę Placówki 3. Wybierz placówkę, która chcesz edy...

Czytaj dalej ...

Uzupełnianie danych placówki – informacje podstawowe, adres, informacje dodatkowe

Aby uzupełnić dane placówki: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia 2. Wybierz zakładkę Placówki ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie i edycja grafiku placówki

Dodawanie i edycja grafiku w systemie wygląda tak samo. Ustalenie grafiku, jak i jego zmiany zatwierdza się przez kliknięcie przycisku Dodaj grafik, która znajduje się na dole strony. Aby uzupełnić dane placówki w zakładce Grafik: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia 2. Wybierz zakład...

Czytaj dalej ...

Powielenie grafiku placówki

Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na dłuższy okres. Aby powielić grafik placówki: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia ...

Czytaj dalej ...

Historia zmian grafiku placówki

Aby zobaczyć historię zmian grafiku placówki: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Placówki 3.  Wybierz placówkę, której historię grafiku chcesz zobaczyć...

Czytaj dalej ...