Rezerwacja personelu

Rezerwacji personelu można dokonać na 2 sposoby Sposób 1: Aby dokonać rezerwacji personelu: 1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Terminarz ...

Czytaj dalej ...

Rezerwacja zasobu

Rezerwacji zasobów dokonuje się analogicznie do rezerwacji personelu. Istnieją 2 sposoby dokonania rezerwacji zasobu. Sposób 1 Aby zarezerwować zasób: 1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Terminarz...

Czytaj dalej ...

Dodawanie i edycja zadań

Aby dodać zadanie: 1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Zadania 3. Kliknij przycisk w różowej ramce ...

Czytaj dalej ...

Widok terminarza dla danego personelu

Aby wyświetlić widok terminarza danego pracownika: 1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Terminarz 3. Wybierz Placówkę, w której pracuje dany pracownik...

Czytaj dalej ...

Widok terminarza

Kalendarz może zostać wyświetlony w widoku: Dzień, który dotyczy aktualnego dnia, w którym chcemy dokonać rezerwacji, Tydzień, zostanie wyświetlone 7 dni, począwszy od dnia rzeczywistego, w którym dokonywana jest rezerwacja, Miesiąc, w widoku którego wido...

Czytaj dalej ...

Konfiguracja terminarza dla danego personelu

Aby skonfigurować terminarz dla wybranego pracownika: 1. Wybierz zakładkę Ustawienia w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Personel 3.  Wybierz Personel, dla którego chcesz skonfigurować terminarz...

Czytaj dalej ...