Dodawanie usługi dla personelu

Aby dodać usługę dla personelu: 1. Wybierz zakładkę Usługi w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Usługi dla personelu 3. Kliknij przycisk w różowej ramce ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie usługi dla placówki

Dodawanie usługi dla placówki wykonuje się analogicznie jak dodawanie usługi dla personelu. Aby dodać usługę dla placówki: 1. Wybierz zakładkę Usługi w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Usługi dla placówki...

Czytaj dalej ...

Przypisywanie placówki do usługi dla personelu

Aby przypisać placówki do usługi: 1. Kliknij przycisk  ...

Czytaj dalej ...

Przypisywanie placówki do usługi dla placówki

Aby przypisać placówki do usługi: 1. Kliknij przycisk  ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie kategorii usług

Aby dodać kategorię usług: 1. Wybierz zakładkę&...

Czytaj dalej ...

Dodawanie kategorii usług placówki

Aby dodać kategorię usług placówki: ...

Czytaj dalej ...