Definiowanie subdomeny

Zdefiniować subdomenę można na 2 sposoby Sposób 1 Aby zdefiniować subdomenę: 1. Kliknij przycisk w różowej ramce 2.Wpisz nazwę...

Czytaj dalej ...

Uzupełnianie zakładki O nas

Aby uzupełnić zakładkę O nas: 1. Wybierz zakładkę Wizytówka w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę O nas i uzupełnij pole tekstowe i dodaj zdjęcie W tym miejscu możesz dodać tekst i zdjęcia, opisujące Twoją firmę. Postaraj się, aby tekst był ciekawy i atrakcyjny wizual...

Czytaj dalej ...

Zarządzanie aktualnościami

Aby dodać aktualność do swojej Wizytówki: 1. Wybierz zakładkę Wizytówka w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Aktualności 3. Kliknij przycisk w różowej ramce Dodaj aktualność ...

Czytaj dalej ...

Zarządzanie opiniami

Aby zarządzać opiniami na stronie Twojej wizytówki: 1. Wybierz zakładkę Wizytówka w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Opinie Tutaj pojawią się wszystkie wystawione opinie na temat twojej firmy. W tym miejscu możesz nimi zarządzać, czyli akceptować je, dopuszczając do pu...

Czytaj dalej ...

Klienci zarejestrowani przez wizytówkę

Klienci, którzy zarejestrują się na stronie Twojej zakładki, zostaną automatycznie zapisani w bazie Twoich Klientów (zakładka Klienci) i bazie Użytkowników online (Ustawienia -> Wizytówka -> Użytkownicy online).   ...

Czytaj dalej ...

Zarządzanie placówkami na wizytówce

Uwaga! Edycja opisu placówki w zakładce Wizytówka -> Placówki, zmieni tylko jej opis, a dane w zakładce Ustawienia -> Placówki pozostaną bez zmian. Aby zarządzać placówkami: 1. Wybierz zakładkę Wizytówka w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Placówki...

Czytaj dalej ...

Zarządzanie zakładką kontakt

Aby zarządzać zakładką Kontakt: 1. Wybierz zakładkę Wizytówka w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Kontakt 3. Kliknij ikonę ...

Czytaj dalej ...