Rezerwacja zasobu

Rezerwacji zasobów dokonuje się analogicznie do rezerwacji personelu. Istnieją 2 sposoby dokonania rezerwacji zasobu. Sposób 1 Aby zarezerwować zasób: 1. Wybierz zakładkę Terminarz w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Terminarz...

Czytaj dalej ...

Dodawanie zasobów

Aby dodać zasób: 1. Wybierz zakładkę Zasoby w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie grafiku zasobów

Aby dodać grafik personelu: 1. Wybierz zakładkę Zasoby z menu głównego zakładek 2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie ceny zasobu

Aby dodać cenę zasobu: 1. Wybierz zakładkę Zasoby z menu głównego zakładek 2. Wybierz zakładkę Nasze zasoby ...

Czytaj dalej ...

Dodawanie kategorii zasobów

Aby dodać kategorię zasobów: 1. Wybierz zakładkę Zasoby w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Kategorie zasobów...

Czytaj dalej ...

Powielenie grafiku zasobów

Aby nie musieć ręcznie ustawiać grafiku na każdy tydzień, można go automatycznie zapisać na dłuższy okres. Aby powielić grafik zasobu: 1. Wybierz zakładkę Zasoby...

Czytaj dalej ...

Historia zmian grafiku zasobu

Aby zobaczyć historię zmian grafiku zasobu: 1. Wybierz zakładkę Zasoby w menu głównym zakładek 2. Wybierz zakładkę Historia grafiku 3. Wybierz, którą zmianę chcesz zobaczyć i kliknij ikonę ...

Czytaj dalej ...